Noc múzeí a galérií 2019 v Balneologickom múzeu Imricha Wintera

Event type
attraction, other, important event

Date, time and place of event
18. 05. 2019 o 13.00 h | Balneologické múzeum Imricha Wintera

AdministratorTrnavský samosprávny kraj
Balneologické múzeum Imricha Wintera

Description
Hlavná expozícia Balneologického múzea Imricha Wintera - otvorená od 13.00 - 20.00 h

Program:
- tvorivé dielne
- ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať) od 13.00 do 18.00 h
- kvíz/pexeso pre malých i veľkých
- hra "Zábavné putovanie Piešťany"

Prezentácie:
16.00 h Tajomný svet húb
18.00 h Čo sa stalo vo Váhu?
Unikáty z doby bronzovej, nálezy zo stredoveku a novoveku (rozprávanie o nálezoch s možnosťou dotýkať sa histórie - nálezov z rieky)

Expozícia a výstava vo Vile dr. Lisku - otvorené od 13.00 do 20.00 h
Program:
- prehliadka unikátnej výstavy "Generál M. R. Štefánik v odkaze historickej zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera"
- kvíz pre malých aj veľkých

Expozícia Pamätná izba Ivana Krasku - otvorená od 14.00 do 19.00 h
Program:
- komentované prehliadky expozície každú celú hodinu
- prednes poézie Ivana Krasku (Alexandra Murínová)

Vstupné 1,- € zaplatíte iba 1x - je platné pre vstup do troch expozícií múzea. Výťažok z tohto vstupného sa použije na zaplatenie časti nákladov na zreštaurovanie plastiky Jána Nepomuckého zo zbierky Histórie.


Top