Cinematik 2012 - 7. medzinárodný filmový festival

Event type
important event, festival, movie

Date, time and place of event
07. 09. 2012 - 13. 09. 2012

AdministratorMFF Cinematik

Description
Cinematik každoročne prináša dynamicky sa rozvíjajúce významné kultúrne podujatie na Slovensku i v Strednej Európe. Jeho dlhodobou stratégiou je orientácia na mladého filmového diváka s dôrazom na rozvíjanie jeho filmovej gramotnosti. Dlhodobým cieľom je taktiež vytvoriť medzinárodnú platformu pre prezentáciu a propagáciu slovenského dokumentárneho filmu prostredníctvom súťažnej sekcie CINEMATIK.DOC, seminárov a diskusných fór na tému dokumentárneho filmu. Od roku 2011 je Cinematik členom prestížnej medzinárodnej iniciatívy Eye on Films, ktorá združuje 80 partnerov z celého sveta.


Top