Slávne piešťanské kúpele

Event type
excursion, for children

Date, time and place of event
05. 05. 2016 o 10.00 h | Piešťanské informačné centrum - Pribinova

AdministratorPiešťanské informačné centrum - Pribinova

Description
Náučná prechádzka po piešťanských kúpeľoch pre žiakov ZŠ.


Top