SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU 2017

Event type
presentation, exhibition, other

Date, time and place of event
18. 09. 2017 - 30. 09. 2017 Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

AdministratorPiešťanské informačné centrum - Pribinova 2, Mestská knižnica mesta Piešťany

Description
Od roku 1980 si každoročne 27. septembra pripomíname význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Dátum osláv Svetového dňa cestovného ruchu bol vybraný zámerne - práve v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy Svetovej organizácie cestovného ruchu, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v tejto oblasti. Načasovanie osláv je symbolické aj tým, že sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli.

Hlavným zmyslom Svetového dňa cestovného ruchu je podporiť a zvýšiť povedomie o význame turizmu a jeho prínosoch pre celkový rozvoj spoločností. Oslavy sa každoročne nesú v duchu zvolenej témy, ktorá je práve aktuálna a priamo či nepriamo sa týka aj oblasti cestovného ruchu.
Mestská knižnica a Piešťanské informačné centrum pripravujú pri tejto príležitosti počas mesiaca september rôzne sprievodné podujatia – stretnutia s cestovateľmi spojené s premietaním, prezentácie kníh s cestovateľskou tematikou, náučné vychádzky či zaujímavé výstavy.


Top