65. music festival Piešťany

image

65. mfP

The edition
65.

Event type
festival, concert, important event

Date, time and place of event
04. 09. 2020 - 31. 12. 2020 | Piešťany (Dom umenia Piešťany, Hudobný pavilón v mestskom parku, Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom, Empírové divadlo Hlohovec, Health Spa Resort Thermia Palace)

AdministratorDom umenia Piešťany
Mesto Piešťany
REZORT PIEŠŤANY

Description
Toto významné kultúrne a spoločenské podujatie prebieha v Piešťanoch každoročne bez prestávky už od roku 1956. Piešťanský festival je druhým najstarším hudobným festivalom našej novodobej histórie. Iniciátorom a zakladateľom festivalu bol prof. Eugen Suchoň, ktorý ho spolu so svojimi spolupracovníkmi pozdvihol už v prvých rokoch existencie na špičkovú európsku úroveň. Počas šiestich dekád na ňom účinkovali najvýznamnejšie hudobné domáce i zahraničné telesá a vynikajúci vokálni i inštrumentálni sólisti.

Zmena programu vyhradená


Top