Panstvo Dawnton (MFF Cinematik)

image

Event type
festival, movie

Date, time and place of event
14. 09. 2020 o 19.00 h | Elektrárňa Piešťany

AdministratorMFF Cinematik

Description
Downton Abbey; GB/US, 2019, 122 min.; en / cz titulky. Dokonalá kronika života príslušníkov britskej aristokracie a ich zamestnancov v prvých desaťročiach 20. storočia. Tlak modernej doby priamo kontrastuje s prostredím, ktoré je založené na rešpekte k tradíciám. Vstup na akreditáciu Cinematik


Top