Múdrosť vôd

Event type
workshop, for children

Date, time and place of event
29. 06. 2021 o 10.00 h Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events: :
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zaži knihu.

Description
Literárno-výtvarný workshop na tému ekológie. Na motívy knihy Andrey Gregušovej a Zuzany Mitošinkovej Vincent.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.


Top