Predstavenie Passportu Piešťany

Event type
other

Date, time and place of event
04. 06. 2004 o 19.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova

AdministratorMestský úrad

Description
Predstavenie passportu mesta Piešťany za účasti prezidentov SR, zástupcov mesta Piešťany, zástupcov SLK Piešťany, prezidenta a zástupcov Rotary klubu, zástupcov kultúrnych inštitúcií, podnikateľských subjektova iných.


Top