Benátska noc na kúpalisku Eva

Event type
other, important event

Date, time and place of event
14. 08. 2004 Kúpalisko Eva
26. 08. 2006 o 19.00 h Kúpalisko Eva
28. 07. 2007 Kúpalisko Eva

AdministratorSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Description
Benátska noc je spoločenskou udalosťou, ktorá bola v minulosti veľmi populárna medzi občanmi mesta Piešťany, kúpeľnými hosťami a športovcami. Po takmer 50 ročnej prestávke sa benátske noci vrátili na kúpalisko Eva. Benátska noc je oslava súzvuku človeka s vodou, vyvrcholením leta v Piešťanoch plného života a zábavy.


Top