Bodystyling

Event type
sport - others

Date, time and place of event
23. 03. 2005 o 18.30 h | Stredná odborná škola technická

AdministratorFun Aerobik Club

Description
Cielené a systematické zaťažovanie svalových skupín, ktorého cieľom je posilňovanie a celkový rozvoj svalovej hmoty.
BIT - body interval training, kondičné cvičenie založené na striedaní aeróbnej časti s posilňovacou.


Top