Liga proti rakovine - pobočka Piešťany

image

Classification
for seniors, non-governmental organizations

Adress
Teplická, 28/112
Piešťany
921 01

predseda, Ing. Šišková Mária
Tel.: +421 905 388 747
E-mail: siskova.lpr@gmail.com

Description
Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, bola založená v roku 1992. Zakladateľkou bola lekárka - onkologička MUDr. Eva Stipanitzová a Irena Michnová, vtedajšia onkologická pacientka, ktorá viedla piešťanskú pobočku až do roku 2012. Po p. Michnovej vedie LPR v Piešťanoch Ing. Mária Šišková.
Z tých najvýznamnejších akcií LPR je Deň narcisov, Deň jabĺk, Týždeň boja proti rakovine. Členovia pobočky v Piešťanoch však organizujú množstvo ďalších aktivít (osvetové stretnutia, prednášky, cvičenia, plávania, rekondičné pobyty, výlety a pod.), kde sa učia tejto chorobe predchádzať, ale aj s ňou žiť, zápasiť, vyrovnať sa s ňou. LPR, pobočka Piešťany, získala za svoju aktívnu činnosť mnoho ocenení.

Keywords
mimovládne organizácie, rakovina

Top