MUDr. Horváth Gabriel, CSc. (1912 - 1998)

image

Date and place of birth
21. 03. 1912, Trenčianske Teplice

Date and place of decease
18. 07. 1998, Piešťany

Place of activity
Trnava, Piešťany, Bratislava, Trenčianske Teplice

Type of authority
Lekár, reumatológ, autor viacerých odborných prác.

Citation
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 13.)
Robert Bača: Lekár s dušou športovca (Revue Piešťany, leto 2/2012, str. 33 - 35. Vydavateľ: Mesto Piešťany)

Biography
Maturoval roku 1930 v Trenčíne, lekárske štúdiá ukončil v Bratislave roku 1937. Pracoval v Trnave, Trenčianskych Tepliciach, v marci 1952
bol ustanovený do funkcie vedúceho zdravotného odboru pri Správe kúpeľov, sanatórií a zotavovní ROH v Bratislave. V roku 1955 sa stal vedúcim
lekárom liečebného ústavu Jalta v Piešťanoch, od roku 1973 v Balnea Grande a Splendide, kde zotrval až do odchodu do dôchodku 22. 9. 1989. Je autorom viac ako 150 odborných prác a článkov. Spoluzakladateľ Spoločnosti pre výživu a zdravie, aktívny člen ČK, člen balneohistorickej sekcie pri SAV, člen redakčnej rady Balneohistorického spravodajcu, dlhoročný predseda TJ Piešťany. Jeho pacientmi boli také športové osobnosti, ako Věra Čáslavská, Martina Navrátilová, Jan Kodeš, Ludvik Daněk, Jozef Golonka, Jozef Adamec a mnohí ďalší. Zaslúžil sa o dobré meno slovenskej balneológie a reumatológie u nás i v zahraničí. Za celoživotné dielo a šírenie dobrého mena mesta Piešťany pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch MUDr. Gabriel Horváth získal pamätnú medailu. Zomrel v júli 1998 vo veku 86 rokov.
Pri príležitosti stého výročia narodenia MUDr. Horvátha bol v časopise Revue Piešťany 2/2012 uverejnený článok Roberta Baču: "Lekár s dušou športovca". Odtiaľ sú aj použité fotografie.


Links


Top