Doctors

Town of Piešťany / People / Doctors


Show only the personalities beginnig with letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    All
    Po predčasnej otcovej smrti bol Martin Schelling zverený do starostlivosti ujca – lieskovského farára Pazúrika. Školy...
    Kúpeľný lekár a balneológ František Ernest Scherer bol otcom myšlienky zriadiť kúpele pre vojakov, hoci vojakom nikdy...
    V roku 1952 bol Štefan Siťaj poverený vytvorením reumatologického výskumného pracoviska v Piešťanoch. Výskumný ústav...
    Od roku 1955, po ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa stal pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie...
    Švédska lekárka, vedecká pracovníčka. Doktorát z medicíny získala v roku 1927. V roku 1937 bola menovaná za...
Records from 1 to 5 of 5

Top