Nemocnica

Služby / Nemocnica


Nemocnica Alexandra Wintera vznikla po 2. svetovej vojne spojením a úpravami dvoch medzivojnových sanatórií - Špeciálneho sanatória dr. Schmidta a dr. Weisza a Palace sanatória dr. Brežného. Posledné úpravy budov sa uskutočnili na začiatku 21. storočia a rešpektovali puristický charakter fasád Špeciálneho sanatória, ale znehodnotili príkladné funkcionalistické fasády Sanatória dr. Brežného.

Novodobá história piešťanskej nemocnice sa začala písať 1. januára 2003, keď došlo k jej transformácii na neziskovú organizáciu. Súčasne dostala nový názov. Nesie meno po významom piešťanskom dejateľovi Alexandrovi Winterovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil o rozvoj kúpeľníctva v našom meste. Poskytujú zdravotnícke služby, ktoré nadväzujú na celú doterajšiu liečebno-preventívnu starostlivosť v Piešťanoch, aj keď už za nových ekonomických a organizačných podmienok. Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby, ponúka možnosť preventívnych vyšetrení, operačné zákroky a pohotovostnú službu.Nemocnicu riadi Správna rada, štatutárnym zástupcom je riaditeľ a kontrolnú funkciu plní Dozorná rada.

Adresa nemocnice
Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
Winterova 66 921 63 Piešťany

Telefón a e-mail
Ústredňa: 033 / 795 51 11
Sekretariát riaditeľa: 033 / 795 53 00
Fax: 033 / 795 53 35

E-mail: sekretariat@naw.sk

www.naw.sk


Top