Český spolok v Trnavskom regióne - miestny klub Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, mimovládne organizácie

Adresa
Andreja Hlinku, 59/97
Piešťany
921 01

predsedkyňa miestneho klubu Piešťany, Mišíková Olga
Tel.: 033 / 390 92 45, 0948 324 422
E-mail: omisikova@gmail.com

Popis
České spolky na Slovensku sú občianske združenia, ktorých poslaním je združovanie Čechov, Moravanov a Slezanov žijúcich na Slovensku – ale aj ich priateľov a priaznivcov – s cieľom zastupovať regionálne záujmy českej národnostnej menšiny pred orgánmi štátnej správy SR, regionálnej a miestnej samosprávy a prípadne aj inými orgánmi a inštitúciami alebo aj v zahraničí. Ich poslaním je najmä posilňovanie národnej a kultúrnej identity českej národnostnej menšiny, snaha o spomaľovanie jej asimilácie, prezentácia českej národnej kultúry a tradícií ako aj zachovávanie a kultivovanie materinského jazyka. A neposlednom rade prispievanie k dobrým a priateľským vzťahom medzi Českou a Slovenskou republikou a ich občanmi a obohacovanie spoločného kultúrneho a spoločenského života. Český spolok v Trnavskom regióne rozvíja svoju činnosť zatiaľ v dvoch miestnych kluboch: V Trnave a v Piešťanoch.

Uskutočňované podujatia:
- besedy s mimoriadnymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života
- výstavy prác českých výtvarníkov
- verejné koncerty českých hudobných skupín a folklórnych súborov
- zájazdy na národopisné slávnosti do ČR

Kľúčové slová
mimovládne organizácie

Top