Ganesha Club

obrázok

Kategórie
inštitúcie, kultúra, iné

Adresa
Winterova ulica, 1
Piešťany
921 01

PhDr. Galovičová Anna
Tel.: 0905 602 993

Popis
Multikultúrne centrum Piešťany ponúka mládeži a širokej verejnosti i odborníkom informácie o multilaterárnych mládežníckych výmenách, medzinárodných tréningoch, o súžití menšín a rôznych etník na Slovensku i v iných kútoch sveta. Otvára priestor pre vzájomnú výmenu dobrých praktík medzi Západom a Východom, Slovenskom a Indiou, ako aj pre komunikáciu a poznávanie rozmanitých svetových kultúr a identít.

Kľúčové slová
kultúra, inštitúcie, etnické vzťahy, etniká, India, komunikácia, mládež, kluby

Top