TJ Družba

obrázok

Kategórie
šport, mimovládne organizácie

Adresa
Kuzmányho, 15
Piešťany
921 01

predseda, Peter Mikuláš, Ing.
Tel.: 033 / 762 48 15, 0915 293 331
E-mail: družba.py@zoznam.sk, bevadem@mail.t-com.sk

Kováč Ing. (ekonóm)
Tel.: 033 / 762 59 57, 0902 071 167
E-mail: bohumilkovac@gmail.com

atletický oddiel, Kubala Peter, Mgr.
Tel.: 0908 789 080
E-mail: kubalape@wmx.sk

atletický oddiel, Halmová Annamária
E-mail: anusah@centrum.cz

kulturistický oddiel, Bednár Peter, Ing. (vedúci oddielu)
Tel.: 0903 247 583

klub rekreačnej telovýchovy a športov, Mária Nováková (vedúca oddielu)
Tel.: 0905 233 627

IČO: 00892424, právna forma : 701

Popis
Oddiely:
- atletický
- kulturistický
- rekreačnej tel. výchovy a športov

Kľúčové slová
šport, telovýchovné jednoty

Top