Pamiatky

O meste / Pamiatky


Zobraziť len pamiatky začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Dosiaľ najväčšie známe spoločensko - hospodárske centrum ľudu kalendenberskej kultúry - kultúra staršej doby železnej (...
  Pri farskom kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci, južne od presbytéria stojí baroková kaplnka sv. Anny. Sakrálnu...
  V centre hlohovského námestia stojí významná pamiatka, farský kostol sv. Michala archanjela. Jeho začiatky, podľa...
  Zámok patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky Hlohovca. Prvá zmienka pochádza z tzv. Fuldských análov, v ktorých sa...
  Prvá písomná zmienka o kostole sv. Petra v Hlohovci je obsiahnutá v listine nitrianskej kapituly z roku 1297. Ide...
  Zachovali sa zaujímavé údaje o začiatkoch špitála v zemepanskom meste Hlohovci, ktoré zaznamenalo v priebehu 14....
  Tvz. starý dosiaľ funkčný, pôvodne rímskokatolícky cintorín, s najstaršími náhrobkami z 19. storočia. Ústredný kamenný...
  Vybudovaný z podnetu kúpeľného lekára F. R. Scherera v roku 1863 podľa anonymného projektu. Od prvopočiatku slúžil...
  Romantickú, historizujúcu podobu objekt nadobudol na začiatku 20. storočia.Vtedy pôvodnú, klasicistickú vilu Tüköry na...
  Kultúrna pamiatka. Postavený v roku 1912 podľa projektu architekta Richarda Scheibnera. Secesná, štvorpodlažná budova s...
  Navrhovaný na zápis do zoznamu pamiatok Moderného hnutia. Dve susediace funkcionalistické budovy postavené v rokoch...
  V najstaršej zachovanej uhorskej kronike, kt. autorom je niekdajší notár uhorského kráľa Belu III., neznámeho mena,...
  Kedže leží na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho obranu stále zdokonal'ovali. Vstup do hradu bol strážený dvoma...
  Hrad Červený kameň rozprestierajúci sa na návrší nad obcou Častá sa spomína ako kráľovský hrad už v 13. storočí, po...
  Zrúcaninu hradu je možné nájsť v hustom lesnom poraste severne od obce Dobrá Voda. Hrad vznikol ako pohraničný strážny...
  Iné názvy:Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský hrad, Konrádov Kameň, Korlathkeu (1324), Korlathkw (1399)...
  Zvyšky zrúcaniny hradu Sivý kameň sa nachádzajú v chránenom území na andezitovej homole nad obcou Podhradie - okres...
  Najmenším sakrálnym objektom evidovaným v súpise pamiatok mesta je kaplnka na cintoríne, tvz. Hrobka Erdödyovcov. Má...
  Obec je písomne doložená v roku 1353 pod menom Hwbyna ako príslušenstvo hradu Tematín. V 16. storočí ju zničili...
Záznamy 119 z celkového počtu 19

Top