DetailyVojenské historické múzeum Piešťany

obrázok

Kategórie
kultúra, atrakcie

Adresa
Orviská cesta, LDS -F -6
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 791 38 04, 0903 820 454
Fax: 033 / 791 38 54
E-mail: vhmpiestany@vhu.sk
Otváracia doba:
jún - september: Ut - Ne: vstup o 10.00 h, 13.00 h a 15.00 h; október - máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb): Ut - Pi: vstup o 10.00 h a 13.00 h; technická prestávka: 12.00 - 13.00 h

vedúci múzejného oddelenia – zástupca riaditeľa VHM, Bc. Mgr. Kadlec Peter
Tel.: 033 / 791 38 02
E-mail: peter.kadlec@vhu.sk

Popis
VHM - Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. Dňa 25. septembra 2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu.

V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca 2. svetovej vojny až po rok 1992, ako aj technika, ktorú používala Armáda Slovenskej republiky, následne Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách.

Ťažisko expozície je v hale 1 (H1), v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992. V hale číslo 2 (H2) je vystavovaná ľahká obrnená technika. V hale číslo 3 (H3) je vystavovaná ťažká pásová technika. Ďalšie unikátne veľkorozmerné múzejné prírastky v expozícii boli v lete 2017 umiestnené v novodobudovanom prístrešku P2.

V roku 2015 pribudli do múzea moderné IKT prostriedky, ako napríklad interaktívne dotykové infokiosky, infopanely, navádzacie a informačné staničky po expozícii, či ďalšie multimediálne technológie. Návštevníci VHM okrem iného môžu vzhliadnuť 3D animáciu, ktorá predstavuje top 12 zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle. Múzeum ponúka aj 27-minútový dokument Oceľové ticho o Vojenskom historickom ústave. Okrem predstavenia jeho úloh a činnosti približuje aj najvýznamnejšie medzníky vojenskej histórie Slovenska od vypuknutia prvej svetovej vojny až po studenú vojnu.

Vstupné:

Dospelí: 1,- €
Študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR, držitelia preukazu ZŤP, invalidní dôchodcovia, členovia (Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Spoločnosti slovenských archivárov) a deti do 15 rokov - vstup zdarma

Kľúčové slová
kultúra, múzea, vojenská história

Top