DetailyNitriansky hrad

obrázok

Dátum vzniku
9. storočie

Adresa
Nitra,
Nitra

Popis
Úloha Nitry bola v dejinách Veľkej Moravy veľmi významná, lebo hrad na skalnatom brale bol prirodzenou a strategickou pevnosťou nad meandrom rieky Nitry.Hrad v dnešnej podobe je výsledkom staviteľskej a umeleckej činnosti niekoľkých storočí. Skladá sa zo štyroch samostatných častí odlišného charakteru, stmelených v nedeliteľný celok: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a dobre zachovaného vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou do vnútorných priestranstiev hradu.
Podľa najnovších archeologických výskumov hradný kopec bol osídlený už v 9. storočí, avšak výstavba kamenného hradu spadá do obdobia zániku Veľkej Moravy. Hrad vznikal postupne a do roku 1241 bol tak dôkladne opevnený, že vydržal aj nápor Tatárov. Od roku 1288 sa mesto stalo majetkom biskupstva, čo poznačilo vývoj hradu.
Najstaršou zachovanou stavbou na hrade je románsky kostol sv. Emeráma, ktorý sa po vzniku nového gotického kostola stal jeho súčasťou. História katedrály siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola, teda tvorí akýsi chrámový architektonický triptych. Najstaršou časťou katedrály je teda kostolík sv. Emeráma, postavený v 11. či až začiatkom 13. storočia , donedávna považovaný za Pribinov kostol. Má svätyňu tvaru podkovy oddelenú od štvorcovej lode víťazným oblúkom. Terajší interiér kostolíka prezrádza dôkladnú rekonštrukciu z rokov 1931-33 vykonanú k jubilejným oslavám 1100. výročia vysviacky prvého kresťanského chrámu v r. 833 v Nitre.
Dnes je pôvodná iba apsida a časť lode, ktorá po stavbe dolného kostola bola začlenená do celkového komplexu kostolných stavieb na hrade. Severný múr gotického kostola s opornými piliermi tvorí zároveň súčasť vonkajšieho opevnenia areálu.
Opevnenie hradu bolo prebudované a zosilnené začiatkom 15.storočia na podnet panovníka Žigmunda. K ďalšiemu spevneniu hradieb došlo v dôsledku tureckej hrozby v 1.polovici 16.storočia, napriek tomu hrad v r.1663 tureckej ofenzíve neodolal. Už v nasledujúcom roku bola Nitra oslobodená a mesto a hrad sa začali opravovať. V rokoch 1673-74 prebudovali fortifikačný systém, kedy boli postavené tri mohutné vystupujúce bastióny a nové vstupné brány.
V rokoch 1710 - 1732 bol prestavaný horný kostol a nadstavená veža s barokovou strechou. Vo vnútri areálu, na najvyššej časti brala, bol v rokoch 1732-1739 vybudovaný nový štvorkrídlový biskupský palác, zjednocujúci v barokovom duchu predchádzajúce stavebné etapy.
Nitriansky hrad, reprezentujúci významný súbor architektonických a umeleckých hodnôt, je základným hmotným dokumentom dejín Slovenska.
Jeho celý areál bol v r.1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.


Top