DetailyArcheologická lokalita Nitra - Zobor

obrázok

Adresa
Nitra,
Nitra

Popis
Archeologická lokalita Nitra - Zobor: Mohutné halštattské a slovanské hradisko na vrchu Zobor dominovalo rozsiahlym okolitým terénom a bolo dôležitým hospodárskym a politickým centrom. V okolí hradiska boli objavené pozostatky mohutných valov 2 - 10 m vysokých, rozsiahlych predhradí a dômyselne vyriešených prístupových brán do hradiska. Obranný systém ukazuje, že práve Zobor tvorí jadro celého systému hradísk /Lupka, Žibrica, Dražovce, Martinský vrch, Na Vŕšku, Borina a i./. Okrem sídliskových nálezov sa nachádza pod hradom kostrové pohrebisko s bojovníckymi hrobmi, ktoré dokazujú že tu sídlila vojenská družina. Podhradie pod hradiskom tvorili priemyselné osady so špecializovanými dielňami. Pod opevnením viedla široká kamenná cesta, pozdĺž ktorej stáli dielne a byty štvorcového pôdorysu s početným nálezovým inventárom /hutníci, kováči,.../. Pod hradiskom sa koncentrovali aj poľnohospodárske objekty /odkryté boli obilnicové jamy/. V areáli hradiska lokalizovaný aj cintorín z 11.-18.stor., ktorý sa rozkladal okolo románskeho kostola sv.Martina na Chrenovej. Taktiež bolo lokalizované ranostredoveké pohrebisko /165 z časti zničených hrobov z 2/2 11.stor. s nálezmi predmetov belobrdskej kultúry. Záchranný výskum vykonal AÚ SAV v r.1951.


Top