DetailyLančársky kostol

obrázok

Dátum vzniku
obdobie gotiky

Adresa
Lančár,
Lančár

Popis
Romantická obec na úpätí Malých Karpát osídlená od veľkomoravského obdobia až po 11. - 12. storočie. Prvý krát sa spomína v listine uhorského kráľa Belu IV. z roku 1262. Obec bola príslušenstvom hlohovského hradu a neskôr hradu Dobrá Voda. Vizitátor v roku 1560 aj neskôr v roku 1695 chváli stav kostola aj opevnenia.
Prvý kňaz, ktorého meno poznáme je zaznamenaný v spisoch kapituly v roku 1560. Matrika je vedená od roku 1703.
Kostol sv. Michala archanjela neskororenesančného charakteru je postavený na skalnatom vŕšku na mieste gotického kostola. Terajšia stavba vznikla v polovici 17. storočia. V rokoch 1723 - 1733 bol kostol rozšírený transeptom. Tým vznikol jednoloďový priestor s transeptom na pôdoryse gréckeho kríža s presbytériom s plygonálnym uzáverom. Presbytérium je spolu s loďou zaklenuté valenou lunetovou klenbou, na ktorej sú plastické ornamenty a renesančné obrazce s freskovou ornamentálnou výmaľbou.
Transept má podobnú klenbu, ktorá imituje renesančné originály hlavnej lode. Vnútorné zariadenie kostola je barokové z poslednej tretiny 17. storočia a začiatku 18. storočia.
Hlavný oltár sv. Michala archanjela, bočný v transepte zasvätený Panne Márie, je jedým z najkrajších oltárov v piešťanskom dekanáte. Ďalšou zaujímavosťou je neskorobaroková kalvária, zdá sa však, že kríž s Kristom je štýlovo odlišný a nie je dielom jedného sochára s Máriou a Jánom. Drevená pomaľovaná empora je z 18. storočia. Zvon vo veži opevnenia od B. Herolda pochádza z roku 1682.
V dedine inak stojí ešte jeden kostolík, postavený pre pohodlie veriacich v roku 1944 a je zasvätený sv. Jozefovi.
Obec s kostolom stojí mimo hlavnej komunikácie a miesto na stavbu sa hľadalo s ohľadom na fortifikačne výhodnú polohu. Z kostola sa tak stala dominanta okolia. Najbližší opevnený kostol je v Chtelnici.

obrázok

Top