DetailyLehelova veža

obrázok

Dátum vzniku
15. - 16. storočie

Adresa
Hlohovec,
Hlohovec

Popis
Návštevníkov Hlohovca iste upútala až do roku 1884 tvz. Lehelova veža. Stála v západnej časti námestia a možno ju vidieť na vedutách mesta a na samostatných kresbách.
Veža bola zrejme vybudovaná z kameňa, mala portál s bosážou, kľúčové strieľne a renesančné cimbúrie. Bola zrejme súčasťou mestského opevnenia a možno ju datovať do 15. a 16. storočia. Predpokladá sa, že bola renesančne upravená.
Z historického hľadiska sú zaujímavé niektoré pokusy spájať vežu a jej existenciu s obdobím príchodu staromaďarských kmeňov. Motiváciou tu bolo pomenovanie stavby podľa jedného z vodcov ( kapitán 6. vojska) starých Maďarov.


Top