DetailyOláhov seminár - Múzeum knižničnej kultúry

obrázok

Dátum vzniku
rok 1561

Adresa
Námestie sv. Mikuláša, 10
Trnava
917 01


Tel.: 033 / 551 44 21

Popis
Renesančná stavba postavená v roku 1561 pre kňazský seminár na pokyn arcibiskupa Mikuláša Oláha po uznesení Tridentského koncilu. Po vyhorení bol seminár v roku 1590 obnovený a rozšírený zásluhou kanonika J. Cherodiho. Na nárožiach má sgrafitá, okná majú pôvodné kamenné šambrány.
Oláhov seminár teda pôvodne renesančná stavba, bývalý seminár, ktorý založil arcibiskup Mikuláš Oláh v 16 storočí. V 80 - tych rokoch dostala budova názov Múzeum knižnej kultúry a expozície v nej boli venované dejinám knižnej kultúry a Bernolákovcom. Po rekonštrukcii koncom 90 - tych rokov bola v priestoroch nainštalovaná výstava venovaná osobnostiam kultúrnych dejín mesta "Aj keď sa všetko minie, my nie". Bolo tu zriadené centrum pre prácu s deťmi, program výstav je zameraný na detského diváka a naň nadväzuje cyklus tvorivých dielní využívaný najmä materskými a základnými školami.

Foto: Mesto Trnava, B. Schreiber


Top