DetailyZákladná škola Holubyho, Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné

Adresa
Holubyho, 15
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 762 65 96, 0903 606 950
E-mail: kontakt@zsholubyho.sk

riaditeľ, PaedDr. Hanic Andrej
Tel.: 0911 952 780
E-mail: andrej_hanic@yahoo.de

školská jedáleň,
Tel.: 033 / 762 32 63

Popis
ZŠ Holubyho patrí ku školám s dlhodobou tradíciou, v roku 2012 oslávila 50. výročie jej založenia. Je plno organizovanou školou so všetkými ročníkmi. Všetkých 5 budov školy je po komplexnej rekonštrukcii. Súčasťami školy sú školský klub detí so 4 oddeleniami a školská jedáleň s kuchyňou. Pre vyplnenie voľného času detí a žiakov školy na škole pracujú krúžky. Pre žiakov, rodičov a verejnosť vydáva škola školský časopis Holubníček a časopis Klubáčik.

Kľúčové slová
školy, základné školy

Top