DetailyStredná priemyselná škola elektrotechnická

obrázok

Kategórie
školy, školy stredné

Adresa
Brezová ulica, 2
Piešťany
921 01


Tel.: 0911 718 858
E-mail: skola@spsepn.edu.sk

riaditeľ, Mgr. Jozef Kolník
E-mail: kolnik.jozef@spsepn.edu.sk

Popis
Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 4-ročnom študijnom odbore elektrotechnika a v študijnom odbore technické a informačné služby. Odborné vyučovanie prebieha v dobre vybavených laboratóriách meracej a výpočtovej techniky a v špecializovaných učebniach. Teoretické vedomosti si študenti dopĺňajú praktickými zručnosťami v školských dielňach a odbornou praxou v podnikoch a závodoch.

Kľúčové slová
stredné školy, vzdelávanie

Top