Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Rodák zo Starej Turej, študoval na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom meste nad Váhom, maturoval v r. 1926. Od roku...
  Juraj Slezáček sa narodil v r. 1943 vo Zvolene. Ako 6-ročný sa s rodičmi prisťahoval do Piešťan a začal chodiť do...
  Narodil sa v r. 1946 v Piešťanoch. Po ukončení strednej Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave pokračoval v štúdiu...
  Imrich Stacho, prezývaný "Capan", bol vynikajúci slovenský futbalista, brankár československej futbalovej reprezentácie...
  S tenisom začínal v rodných Piešťanoch u trénera Pavla Vrábla. Vo farbách rodného mesta získal aj prvé žiacke tituly...
  V apríli 1991 začal Ing. Juraj Staško vydávanie nezávislých novín „Piešťanského týždňa“. Po 52 rokoch sa v Piešťanoch...
  Slovenský dizajnér pôsobiaci na Slovensku a v Českej republike. Dizajnu sa profesionálne venuje od roku 1996. Ponúka...
  Narodil sa 10. marca 1888 v Liptovskom Mikuláši v známom, národne orientovanom rode Stodolovcov. Stredoškolské štúdiá...
  Arpád Straka o nástupe do svojej funkcie kronikára Piešťan uvádza v úvode prvého zväzku kroniky: "Funkcie kronikára...
  Od roku 1955, po ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa stal pracovníkom Ústavu experimentálnej psychológie...
  Atómový fyzik. Vedecký pracovník Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. Koordinátor bezpečnosti jadrových...
  Významný skladateľ vážnej hudby, popredný pedagóg. Ako jeden z prvých slovenských skladateľov prenikol na zahraničné...
  Najprv študoval na lesníckych školách v Trenčianskom Jastrabí a v Liptovskom Hrádku. Svoj výtvarný talent začal viac...
  Pôvodným menom Summer. Po absolvovaní vysokej školy v roku 1952 pôsobil ako územný plánovač na odbore výstavby...
  Švédska lekárka, vedecká pracovníčka. Doktorát z medicíny získala v roku 1927. V roku 1937 bola menovaná za...
  Je absolventom Českého vysokého učení technického v Prahe. Počas vojny pôsobil ako stredoškolský profesor. V r. 1945...
  Zmaturoval na gymnáziu v Žiline. Architektúru študoval v Budapešti. V r. 1920 sa usadil v Bratislave. V tridsiatych...
  Vzdelával sa v Budapešti, vo švajčiarskom Winterthure a v Paríži. Bol najproduktívnejší predstaviteľ architektúry v...
  Narodil sa do rodiny židovského právnika. Po vzniku Slovenského štátu sa s rodičmi v roku 1942 presťahovali do...
  V roku 1952 začal študovať architektúru na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Jaroslava Fragnera, avšak v...
  VZDELANIE: 2010 doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení u doc. Rastislava Trizmu, akad. soch. 2008...
<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >>
Záznamy 358378 z celkového počtu 469

Top