Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Eva Jaczová, rod. Šajová, sa narodila 31. januára 1920 v Piešťanoch. Bola žiačkou Eleny Fuchsovej – Lehotskej. V roku...
  Študoval v Brne na Škole umeleckých remesiel a na Škole umeleckého priemyslu v Zlíne. Pracoval v ÚĽUV-e, neskôr bol...
  Je synom piešťanského sochára Ľubomíra Jakubčíka. Po skončení základnej školy opustil Piešťany, na SOU Velké Opatovice...
  Gymnázium absolvoval v Žiline a v Trenčíne, teológiu v Ostrihome, kde ho v r. 1876 vysvätili za kňaza. Ako kaplán...
  Pochádzal z rodiny kúpeľného záhradníka. V Nitre absolvoval piaristické gymnázium a teológiu v kňazskom seminári. Po...
  Pochádzal z rodiny remeselníka. Teológiu študoval vo Viedni. Štúdium ukončil doktorátom, za kňaza ho vysvätili 21. 9....
  Vysokoškolské štúdium (1959 - 1963) absolvoval na Pedagogickom inštitúte v Trnave. Popri zamestnaní absolvoval Fakultu...
  Narodil sa v Piešťanoch, žije a tvorí vo Vrbovom. Frontman kapely Karpatské chrbáty, spolu s bratom Andrejom pôsobí aj...
  Riaditeľ Združenia fínskych miest, ktorý sa pričinil o rozvoj partnerských vzťahov viacerých miest vo Fínsku s mestami...
  Detstvo a mladosť prežil v Piešťanoch. Po absolvovaní piešťanského gymnázia študoval na Fakulte architektúry Slovenskej...
  Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch od 1. júla 2004. Z pozície svojej funkcie výrazne prispela k...
  Až do odchodu na štúdiá do USA hrávala tenis za rodné Piešťany. V žiackych kategóriách získala niekoľko titulov...
  Pôsobil ako pedagóg na Strednej poľnohospodárskej škole v Piešťanoch. V roku 1989 bol zvolený za predsedu Okresného...
Záznamy 113 z celkového počtu 13

Top