Významné osobnosti

O meste / Významné osobnosti


Zobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Pedagogickú činnosť vykonáva vyše 40 rokov, v rokoch 1990 - 2009 bola riaditeľkou ZŠ na Brezovej ulici v Piešťanoch....
  V 90. rokoch bol predsedom Klubu vodného póla. Po roku 1989 sa pričinil o obnovenie tradície džezových podujatí vo...
  Narodil sa 19. septembra 1904 v Bošáci. Študoval v Prahe a Paríži. Po príchode do Piešťan pracoval ako štátny lekár....
  Vynikajúci slovenský futbalista, slovenský reprezentant v rokoch 1943 – 1944, československý reprezentant v r. 1946 –...
  V medzivojnovom období pôsobil v Piešťanoch dodnes uznávaný židovský učenec Yissachar Shlomo Teichtal, ktorý vo svojich...
  Peter Tekula pracoval v SMP takmer 3 roky ako vedúci Strediska zelene, kde svojím pozitívnym prístupom, odbornosťou a...
  Počas protektorátu pôsobil ako stavebný technik vo Viedni, po vojne v rokoch 1945 – 1984 absolvoval odbor architektúry...
  Vynikajúci lekár pôsobil v Palace sanatóriu Dr. Brežný v Piešťanoch. V Piešťanoch nenašiel len zamestnanie, ale aj...
  Celý svoj život sa venoval životu na Bezovci. Spolu s Bratom Róbertom začali s myšlienkou postaviť na Bezovci vlek s...
  Príslušník spišskej vetvy šľachtického rodu z Betlanoviec, vojenský veliteľ, župný a krajinský hodnostár, zemepán,...
  Odchovanec piešťanského nohejbalu vyrastal a trénoval pod vedením nestora slovenského nohejbalu – Miloša Fabiana,...
  Ede (Edmund) Tolnai prišiel do Piešťan v roku 1909 po smrti Alexandra Wintera. Stal sa radcom Ľ. Wintera a prokuristom...
  V r. 1711 - 1714 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a 1714-1715 v Bratislave, žiak - M.Bela, 1715-1718 na...
  V roku 1931 sa v Piešťanoch natrvalo usadil kúpeľný lekár Ľudovít Torma. Narodil sa 9. 10.1897 v maďarskom...
  Bol protestanským kňazom. Otec Ján pochádzal z Trutnova, bol dvakrát ženatý a mal jednu dcéru. Študoval teológiu na...
  Narodil sa síce v Bratislave, ale v Piešťanoch začal chodiť do druhej triedy ľudovej a zmaturoval na miestnom gymnáziu,...
  Hádzanú hráva od roku 1986, kedy začal v žiackom družstve Tesly. V roku 1992 ako 18- ročný sa stal prvoligovým hráčom...
  Berco Trnavec, vlastným menom Bartolomej Trnavec, sa narodil 2. 1. 1934 v Piešťanoch. Tu navštevoval aj strednú školu...
  Mgr. Emília Tuláková vykonávala pedagogickú činnosť 40 rokov ako učiteľka povinného predmetu hudobnej náuky v...
Záznamy 119 z celkového počtu 19

Top