Ing. Bača František (1944)

obrázok

Narodený
23. 11. 1944

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Botanik, ochranca a znalec prírody, najmä flóry; autor viacerých propagačných materiálov o rastlinách Piešťan.

Citácia
Kronika mesta Piešťany, r. 2005, 2007

Životopis
Zanietený ochranca prírody, autor viacerých propagačných príručiek Piešťan (Orchidey Piešťan), publikuje o zvláštnostiach prírody, propagátor unikátov flóry v Piešťanoch, ich okolí i na Slovensku, vykonal jedinečný výskum flóry Piešťan a okolia. Tri desiatky rokov prednáša o vzácnych druhoch rastlín a stromov. Svojimi populárno-náučnými článkami prispieval do viacerých médií (Revue Piešťany, Piešťanský týždeň). Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva (r. 1990 – 2005), člen komisie pre životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Piešťany, Člen Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, sekcia systematickej botaniky a geobotaniky. V r. 2005 – 2007 bol riaditeľom Služieb mesta Piešťany.

Odkazy

Ocenenia
Cena mesta Piešťany

Top