MUDr. Alexander Leo (1870 - 1945)

obrázok

Narodený
Zvolen

Dátum a miesto úmrtia
Osvienčim

Pôsobnosť
Piešťany, Zvolen

Typ autority
Kúpeľný lekár pôsobiaci v Piešťanoch v prvej polovici 20. storočia.

Citácia
Kúpeľní lekári v Piešťanoch (Pohľad do histórie). Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 41 - 45.)
Revue Piešťany, jar 2011. Ľ. Mrňa: Päť slávnych víl a niekoľko ľudských osudov. Fotografia Vila dr. Alexander, str. 32 (Vydavateľ: Mesto Piešťany)

Životopis
MUDr. Leo Alexander sa narodil vo Zvolene, kde absolvoval aj gymnázium. Lekársku fakultu vyštudoval v Budapešti, krátko pracoval vo Zvolene a v roku 1903 sa presídlil do Piešťan. Spočiatku býval a pracoval spolu s otcom v dome na Parkovom riadku - dnešnej Beethovenovej ulici. Leo bol nadaný a vzdelaný lekár, ovládal niekoľko svetových jazykov a orientoval sa na zahraničných pacientov. Oženil sa s Emi Kácserovou, neterou Ľudovíta Wintera, vtedajšieho riaditeľa kúpeľov. Príbuzenstvo s Winterovcami mu uľahčilo získať pozemok na exkluzívnom mieste, vybudovať tam vilu a zriadiť tu rodinné sanatórium. Vila Dr. Alexander, podobne ako Thermia s Irmou, pýcha investičnej činnosti Winterovcov, je dielom významných piešťanských architektov A. Hegedüsa a H. Böhma, obe patria medzi vzácne pamiatky secesie a sú ozdobou Piešťan. V knihe návštev z rokov 1936 - 1938 zachovanej v rodinnej pozostalosti dr. Lea Alexandra je uvedených niekoľko desiatok záznamov s poďakovaním za príjemný pobyt od kúpeľných hostí z Brazílie, Fínska, Holandska, Maďarska, Poľska, Rakúska a USA. Okrem pomerne luxusnej Vily Alexander dr. Leo Alexander viedol aj ľudové sanatórium vo vile Central, ktoré bolo umiestnené v priestore bývalého trhoviska. Sanatórium bolo určené pre menej náročných hostí, ale lekárska starostlivosť a stravovanie boli na dobrej úrovni. Vila Central bola v súvislosti s úpravou trhoviska v osemdesiatych rokoch 20. storočia asanovaná. Ako ostatní kúpeľní lekári, tak aj dr. Leo Alexander liečil hostí bývajúcich i v iných liečebných domoch. Jeho najvýznamnejším pacientom bol bulharský cár Ferdinand I., ktorého liečil pri opakovaných pobytoch v Thermii štrnásťkrát. Na znak osobitnej priazne a spokojnosti s úspešnou liečbou cár vyznamenal dr. Lea Alexandra 20. februára 1917 oficiérskym krížom Rádu sv. Alexandra.
MUDr. Leo Alexander tragicky zahynul začiatkom roku 1945 v koncentračnom tábore v Osvienčime.


Top