Elbl Břetislav (1930 - 1998)

obrázok

Narodený
18. 07. 1930, Záblatie

Dátum a miesto úmrtia
01. 10. 1998, Piešťany

Pôsobnosť
Ostrava, Piešťany

Typ autority
Grafik, Maliar, grafik, výtvarník, ktorý prežil väčšiu časť svojho života na Slovensku, v Piešťanoch.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 9.)

Životopis
Narodil sa 18. júla 1930 v Záblatí (v súčasnosti miestna časť Trenčína). Najprv študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (užitá grafika), Vyššiu školu umeleckého priemyslu absolvoval v Brne. Po základnej vojenskej službe ostal na Slovensku a tu sa i oženil. Po krátkom pobyte na Morave (Ostrava) sa vrátil do Piešťan, kde vykonával funkciu výtvarného a propagačného grafika v podniku Chirana export - import. V Roku 1976 komisia SFVU v Bratislave prijala jeho práce, čo mu umožnilo pôsobiť v slobodnom povolaní. Maľoval zátišia a krajinky.


Top