Mgr. Erdélyi Árpád (1889 - 1964)

obrázok

Narodený
22. 12. 1889, Tvrdošín

Dátum a miesto úmrtia
01. 03. 1964, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Zakladateľ a majiteľ lekárne na Winterovej ulici - tvz. Starej lekárne.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 10.)
edah.sk/family/heda-ambrova/22/

Životopis
Narodil sa 22.12. 1889 v Tvrdošíne. Jeho pôvodné meno bolo Árpád Eckstein. Priezvisko si zmenil počas vysokoškolského štúdia. Maturoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku a ďalej študoval farmáciu v Budapešti. Promoval v roku 1912. Po škole sa usadil v Piešťanoch. Tu sa stal majiteľom lekárne na Winterovej ulici č. 26, ktorú sám zriadil a vybudoval. Vlastnil niekoľko patentov na lieky. V roku 1924 sa s manželkou Ruženou (1892 - 1977) podieľal na založení telovýchovnej židovskej organizácie MAKABI. Manželka viedla bezplatné kurzy viazania perzských kobercov, kurzy sieťovania, bola činná v Červenom kríži, na terase Kúpeľnej dvorany usporadúvala pre deti rozprávkové popoludnia. Počas vojny museli s rodinou opustiť Piešťany, ale v apríli 1945 sa tam vrátili. Pridelili mu späť lekáreň, riadne zdevastovanú Arpád Erdélyi zomrel 1. 3. 1964 v Piešťanoch. Spolu s manželkou je pochovaný v židovskom sektore cintorína na Bratislavskej ceste.
Dcéra Árpáda Erdélyho, Heda Ambrová (1922-2010), sa veľkou mierou pričinila o spracovanie zoznamu padlých židov z Piešťan počas druhej svetovej vojny. Tento zoznam je uvedený v Pamätníku obetiam holokaustu na piešťanskom cintoríne. Ten bol odhalený 15. decembra 2005.

Odkazy


Top