Prof. RNDr. Ing. Šlahor Ľudomír, CSc. (1947)

obrázok

Narodený
26. 03. 1947, Trenčín

Pôsobnosť
Švajčiarsko, Bratislava

Typ autority
Významný slovenský ekonóm, finančník pôsobiaci vo Švajčiarsku, finančný poradca, podnikateľ, vysokoškolský pedagóg.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 26.)

Životopis
Ekonóm, finančník, generálny guvernér bratislavskej Exim - banky. Od roku 1950 vyrastal v Piešťanoch, kde v roku 1965 zmaturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole. Roku 1970 absolvoval numerickú matematiku na PrF UK, 1982 automatizované systémy riadenia na VŠE v Bratislave. V roku 1982 odišiel do Švajčiarska, 1982 - 1987 vedúci oddelenia nových technológií na generálnom riaditeľstve Schweizerische Volksbank, 1987 - 1994 vedúci projektov programu Eureka Sandoz Bazilej, 1994 -1996 finančný poradca pre akciové spoločnosti Slovnaft, VÚB, Slovenská poisťovňa, 1996 - 1998 vedúci projektov v Credit Suisse Group v Zürichu, od novembra 1998 guvernér Exportno - importnej banky. Politicky sa angažoval v SDSS, neskôr v SDA. Od r. 2011 prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. V júli 2012 mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil titul "Profesor" v odbore manažment. V súčasnosti je členom Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.


Top