Doc. Ing. arch. PhDr. Mencl Václav, DrSc. (1905 - 1978)

obrázok

Narodený
16. 01. 1905, Plzeň

Dátum a miesto úmrtia
28. 07. 1978, Sušice

Pôsobnosť
Bratislava, Praha

Typ autority
Vysokoškolský učiteľ, český historik umenia, jedna z najväčších osobností slovenskej pamiatkovej starostlivosti.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 19.)

Životopis
Vyštudoval architektúru a pozemné staviteľstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po skončení štúdia v Prahe narukoval Mencl v roku 1928 k delostrelcom do Štúrových kasární v Bratislave. Na Slovensku zostal ďalších desať rokov. Dňa 1. mája 1930 nastúpil ako architekt pre stredovekú architektúru do Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku. V roku 1932 v spolupráci s Piešťanskou muzeálnou spoločnosťou (PMS) realizoval archeologický výskum v areáli gotického kostola zo 14. storočia na Detvianskej ulici č. 9. V roku 1939 patril medzi posledných českých vedcov, ktorí ešte zostali na Slovensku. V tom čase okrem práce v Štátnom referáte prednášal dejiny umenia na Filozofickej fakulte v Bratislave. Po rozdelení republiky v máji 1939 sa s rodinou vrátil do Prahy. Počas vojny pracoval na ministerstve školstva a ako súkromný docent prednášal dejiny umenia na Karlovej univerzite. Vo svojej vedeckej práci pokračoval výskumom českej gotiky. V roku 1945 sa stal vedúcim Státního ústavu památkové péče v Prahe, zároveň riadil a redigoval časopis Zprávy památkové péče. Po r. 1948 bol prenasledovaný, preto sa vrátil na Slovensko a do r. 1953 prednášal na Univerzite Komenského. V roku 1958 nastúpil do Státního ústavu památkové péče. Ochrane a výskumu pamiatok ostal verný celý zvyšok života. Jedna z mnohých ciest za pamiatkami minulosti mu bola osudná. V júli 1978 sa stal obeťou autonehody

Odkazy


Top