Kollár Jozef (1899 - 1982)

obrázok

Narodený
08. 03. 1899, Banská Štiavnica

Dátum a miesto úmrtia
21. 10. 1982, Banská Štiavnica

Pôsobnosť
Banská Štiavnica, Piešťany

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...), Maliar, spoluzakladateľ maliarskej kolónie Janka Alexyho.

Citácia
Fotografie poskytla Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.

Životopis
Študoval na súkromnej maliarskej škole Elemíra Halásza - Hradila v Košiciach, na mníchovskej akadémii a v roku 1929 absolvoval VŠVU v Budapešti. V jeho výtvarnom diele dominuje krajinomaľba, ktorú obohatil o nové námety i koloristické hodnoty. Maľoval portréty, najmä štúdie hláv starcov a baníkov. V r. 1931 bol na študijnom pobyte v Taliansku. Od r. 1931 žil a tvoril v Banskej Štiavnici. Bol spoluzakladateľom umeleckej kolónie v Piešťanoch, pôsobil tu v r. 1935 - 1936. Z tohto obdobia pochádzajú jeho práce: Z Považia, Osiky v Piešťanoch, Topole pri Piešťanoch a mnohé iné.

Odkazy

Ocenenia
Národný umelec

Top