Enhoff Štefan (1891 - 1962)

obrázok

Narodený
03. 07. 1891, Nitra

Dátum a miesto úmrtia
11. 01. 1962, Piešťany

Pôsobnosť
Nitra, Slovensko

Typ autority
Maliar a reštaurátor kostolov na Slovensku.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 9.)

Životopis
Narodil sa 3. júla 1891 v Nitre. Študoval v Budapešti, Pécsi a Viedni, dlhší čas bol zamestnanec maliarskej firmy Karola Juhariho v Nitre. Počas I. ČSR založil Spoločenstvo maliarov v Nitre. Maľoval kostoly v Dolnom Kubíne, na Orave, Valaskej Belej, Petrovej Vsi, Bacúchu a Budči. Spolu s F. K Pappom a E. Petrikovicsom založili v medzivojnovom období v Piešťanoch súkromnú maliarsko - reštaurátorskú firmu. Zomrel dňa 11. januára 1962 v Piešťanoch.


Top