PhDr. Kočan Ladislav (1952)

obrázok

Narodený
09. 01. 1952, Piešťany

Pôsobnosť
Trnava

Typ autority
Herec, Herec, režisér, autor, historik umenia.

Životopis
Narodil sa v Piešťanoch. Jeho rodičia boli lesní inžinieri a práve v Piešťanoch dostali byt a prácu. Keď mal Ladislav dva roky, presťahovali sa do Prešova. Do prvej triedy ZŠ však začal chodiť v Bratislave, kde žije dodnes. Po ukončení štúdia bábkoherectva na DAMU v Prahe (1974) sa stal členom umeleckého súboru divadla Jána Palárika v Trnave. V r. 1981 absolvoval ďalšie štúdium vied o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktoré ukončil doktorátom. Od začiatku 90. rokov sa stal interným režisérom trnavského divadla. Venuje sa najmä tvorbe pre deti a mládež.
V jednom z rozhovorov povedal: „Aj keď Piešťany detailne nepoznám, hrdo sa k nim hlásim.“
Jeho koníčkom je maľovanie.

Ocenenia
Pamätná medaila predsedu TTSK

Top