Antal Štefan (1878 - 1935)

obrázok

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Významný včelár v regióne Piešťan, pedagóg.

Citácia
Stručný vývoj včelárstva od jeho počiatkov. (III. časť. In: Balneologický spravodajca Nr. XXXVI., rok 1998, s. 214.)

Životopis
Keď Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska 19. 8. 1919 schválilo stanovy Včelárskeho spolku pre Piešťany, nikto nepochyboval, že najväčšiu zásluhu na tom mal práve Štefan Antal. Predchádzalo tomu založenie samotného spolku v Piešťanoch, ktorého vznik sa kladie na 1. 6. 1919. V rokoch 1919 - 1935 pôsobil Antal vo funkcii predsedu, potom ho vystriedal J. Natšin, V. Matulay, J. Bohmer, Š. Šiška, E. Koso, E. Menyhardt a P. Záň, resp. J. Mikuš. Antal bol v jednej osobe správcom a učiteľom rímsko-katolíckej školy v starej časti Piešťan. Spolu s manželkou Máriou Königsteinovou (1888 - 1971) obývali na bývalej Erdödyho ulici (dnes Pod Párovcami) rodinný dom. Vďaka Š. Antalovi sa do piešťanského včelárskeho spolku zoskupovali tiež včelári z Hlohovca a najbližšieho okolia Piešťan. Dňa 7. 6. 1925 sa konala schôdza Včelárskeho spolku piešťanského a hlohovského a viedol ju predseda Š. Antal. Práve z nej sa nám zachovala časť písomného materiálu, rovnako ako z 5. 7. 1928. V roku 1931 sa však činnosť hlohovských včelárov natoľko rozrástla, že došlo k osamostatneniu hlohovskej pobočky. Jednou z najvýznamnejších návštev, ktoré zavítali do Piešťan v roku 1929, bol nemecký včelár Ludwig Armbruster. Nevítal ho nik iný ako Š. Antal. Antalovou zásluhou sa členovia včelárskeho spolku zúčastňovali výstav v Poznani, Prahe, Turčianskom sv. Martine, Spišskej Novej Vsi, Prievidzi, Topoľčanoch, Vrbovom i v samotných Piešťanoch. V roku 1935 zastával funkciu tiež revízora účtov Krajinského ústredia spolkov včelárskych na Slovensku. V uvedenom roku Š. Antal zomrel. Keďže s manželkou Máriou mali iba dcéru Máriu Kenderessyovú (1910 - 1988), nenašiel po sebe nasledovníka vo včelárení. Ani zať Ing. Vojtech Kenderessy, ani švagor Róbert Königstein sa včeláreniu nevenovali. Š. Antal je pochovaný na tzv. Novom cintoríne na Bratislavskej ceste tesne za hrobom inej významnej piešťanskej osobnosti - kpt. letectva Ivanom Haluzickým.


Top