Doc. Ing. Áč Vladimír, CSc.

obrázok

Pôsobnosť
Piešťany

Citácia
https://www.piestanskydennik.sk/2020/01/31/s-piestancom-vladimirom-acom-o-uz-dnes-vecer/

Životopis
V roku 1965 ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor fyzika pevných látok. Zaoberá sa témou vývoja a výroby polovodičových súčiastok a integrovaných obvodov na Slovensku najmä v Tesle Piešťany, kde pôsobil ako špičkový pracovník. Neskôr pôsobil ako pedagóg na EFI STU v Bratislave a na Trenčianskej univerzite. Je spoluautorom knihy Od tranzistora k integrovanému obvodu, v ktorej predostrel podľa názoru Štefana Lubyho doteraz najucelenejší pohľad na mikroelektroniku na Slovensku z pohľadu priemyselnej sféry, ale aj z hľadiska výskumných inštitúcii.


Top