Ing. Hromádka Rudolf (1936 - 2020)

obrázok

Narodený
13. 12. 1936, Žarnovica

Dátum a miesto úmrtia
25. 04. 2020, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Diplomat, zakladateľ Medzinárodného klubu a jeho dlhoročný predseda.

Citácia
Kornel Duffek: Medzinárodný klub. (Revue Piešťany, jeseň 2011.)

Životopis
Rudolf Hromádka sa narodil 13. decembra 1936 v Žarnovici. Tu prežil mladosť, aby napokon študijné roky ukončil vysokoškolským vzdelaním ekonómie. Jeho kroky viedli od mladosti do služieb diplomacie.Zakladateľ a dlhoročný predseda Medzinárodného klubu (1993 – 2011), bývalý diplomat. Pracoval vo Washingtone (1971 – 1977) ako vedúci zastupovania kubánskych záujmov v USA, lebo počas prerušených diplomatických stykov medzi Kubou a USA práve Československo zabezpečovalo toto zvláštne diplomatické poslanie. V Kanade pôsobil v rokoch 1983 – 1988 ako generálny konzul Československa pre celú krajinu so sídlom v Montreale. Po r. 1989 pracoval pre ministra zahraničných vecí ČSFR Jiřího Dienstbiera vo funkcii poradcu pre vzťahy s USA a plnil protokolárne úlohy pri najvyšších štátnych návštevách.
Medzinárodný klub SR je neziskové a politicky neutrálne záujmové združenie, ktoré vzniklo v januári 1993 a až do r. 2011 malo sídlo v Piešťanoch. Rudolf Hromádka počas svojho vedenia Medzinárodného klubu zorganizoval 176 zaujímavých a poučných stretnutí, ktoré boli vždy hojne navštevované. Záslužná však bola aj jeho spolupráca s Mestom Piešťany počas príprav návštev významných svetových osobností, kde sme mali česť a možnosť využiť jeho neoceniteľné znalosti z medzinárodného protokolu. Vždy rád a ochotne Mestu pomáhal.
V roku 2011 jeho prínos mestu ocenil primátor mesta Piešťany, ktorý mu udelil Pamätnú plaketu za dlhoročnú prácu v prospech propagácie mesta Piešťany.


Top