Wernher Georg (1497 - 1567)

obrázok

Narodený
Packov

Dátum a miesto úmrtia
Prešov

Pôsobnosť
Prešov, Košice, Šariš, Spiš

Typ autority
Autor, Vlastivedný bádateľ a priekopník v oblasti skúmania minerálnych vôd.

Citácia
Kúpeľní lekári v Piešťanoch. Pohľad do histórie. (Bibliotheca Pescana II. Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, ISBN 80-89155-00-6, s. 6.)

Životopis
Literát, sliezsky rodák, humanista, vojenský hodnostár - kapitán Šarišského a Spišského hradu, istý čas kráľovský radca (v rokoch 1535 - 1540), vlastivedný bádateľ a priekopník v oblasti skúmania minerálnych vôd. Georg Wernher podal prvú autentickú správu o účinnosti prameňov a o pomeroch v piešťanských kúpeľoch. Vo svojom po latinsky napísanom diele "De admirandis Hungariae aquis hypomnemation" (Rozprava o obdivuhodných vodách Uhorska) vydanom prvý raz v roku 1549 v Bazileji píše, že piešťanské vody sú veľmi účinné proti dlhotrvajúcim, takmer nevyliečiteľným chorobám. Zdôraznil, že tieto liečivé vody predstihujú svojou uzdravujúcou silou všetky kúpele v Uhorsku, preto ich začala vyhľadávať šľachta i cirkevní hodnostári. Uviedol, že vody nemajú stály prameň, ale sledujú tok rieky Váh. Tí, čo sa chcú kúpať, vyhlbujú si jamy v štrku a piesku. Voda v nich je nadmieru horúca a musí sa miešať s chladnou vodou alebo sa nechať vychladnúť. Chorí sa kúpu bez dozoru pod holým nebom. Zrejme každý pacient bol súčasne aj vlastným lekárom. Bol nemeckej národnosti. Učil v Košiciach a Prešove. Ako kráľovský radca (1535 – 1540) cestoval po Uhorsku ako diplomat. Nakoniec (od r. 1540) bol kapitánom Šarišského hradu. Považuje sa za otca slovenskej balneológie, pretože vytvoril prvý systematický opis minerálnych vôd a liečivých kúpeľov na Slovensku.


Top