Kühmayer Robert (1883 - 1972)

obrázok

Narodený
01. 11. 1883, Bratislava

Dátum a miesto úmrtia
Viedeň

Pôsobnosť
Bratislava, Viedeň

Typ autority
sochár, autor sochy barlolámača

Citácia
Želmíra Grajciarová, kurátorka výstavy: Život a dielo Roberta Kühmayera (http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/sochar-robert-kuhmayer-a-bratislava)

Životopis
O živote Roberta Kühmayera, žiaľ, nie je veľa informácií. Narodil sa 1. novembra 1883 v Bratislave. O ranom detstve Roberta nemáme takmer žiadne overené údaje. Ako 16-ročný odišiel pracovať do sochárskej dielne Josefa Valentina Kassina (1856 – 1931) vo Viedni. Po piatich rokoch, v roku 1904, sa vrátil do Bratislavy. Vďaka štipendiu, ktoré získal od mesta, študoval v rokoch 1907 – 1910 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, v ateliéri bratislavského rodáka Bélu Radnaiho (Rauscha). V snahe zdokonaliť svoje doterajšie vedomosti sa rozhodol stráviť dva roky (1911 – 1912) v umeleckom centre Európy, v Paríži. Nastúpil na súkromnú akadémiu Julian a stal sa žiakom profesora Raoula Verleta.
Po parížskom pobyte sa v roku 1912 vrátil do rodného mesta, kde žil a tvoril až do roku 1945, keď emigroval do Viedne. V Bratislave sa Kühmayer zapájal do kultúrneho diania. Od roku 1913 až do roku 1939 bol členom Bratislavského umeleckého spolku (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület), a zúčastňoval sa na spolkových výstavách.
Robert Kühmayer sa vo všeobecnosti spomína ako skromný, dokonca až príliš skromný umelec. Ako dobrý človek s „veľkým srdcom“, ktorý mal veľmi rád deti. Jediné vlastné mu však zomrelo... Jeho životná púť sa skončila v marci 1972 vo Viedni, vo veku 89 rokov.

Je autorom viacerých významných diel: v Bratislave na Šafárikovom námestí je Kačacia fontána z roku 1914, viacerých náhrobkov na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Pre naše mesto je významný svojou sochou barlolámača pri Kolonádovom moste, ktorú vytvoril na základ objednávky Ľudovíta Wintera.
Barlolámač sa stal svetoznámym symbolom uzdravujúcej sily piešťanských kúpeľov. Socha je bezpochyby najviac fotografovaným objektom kúpeľného mesta. Monumentálna bronzová socha barlolámača bola odliata do bronzu v roku 1933 firmou Barták v Prahe.


Top