Rypák Rudolf (1959)

obrázok

Narodený
18. 11. 1959, Čadca

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Umelec (maliar, sochár...)

Životopis
Narodil sa 18. novembra 1959 v Čadci. Detstvo a mladosť prežil uprostred krásnej kysuckej prírody v obci Čierne. Po maturite vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave.

Už počas gymnaziálneho štúdia sa prejavoval jeho výtvarný talent, ktorý potom rozvíjal samoštúdiom literatúry o výtvarnom umení, návštevami galérií a samostatnou tvorbou. Námetom mu bola krajina, kytice a portréty. Po osemročnom tvorivom období priniesol život náročné pracovné povinnosti, budovanie rodinného zázemia a na výtvarnú tvorbu neostával čas. Prešlo 20 rokov a záujem o výtvarnú tvorbu sa nevytratil, naopak - hlásil sa čoraz nástojčivejšie, lebo jeho nespútaný temperament potreboval upokojenie a to mu mohla priniesť opäť výtvarná tvorivosť. Cítil však aj potrebu ďalšieho vzdelávania a tak začal navštevovať výtvarné kurzy na VŠVU i štvorročné štúdium pre dospelých v ZUŠ.

Je vnímavým a ozaj talentovaným poslucháčom. Jeho tvorivý nepokoj a snaha po spoznávaní výtvarných techník a postupov ho neustále vedie k čoraz výraznejším kvalitatívnym posunom v jeho vlastnej tvorbe. Inšpiráciu neustále čerpá z prírody a jej krajinných celkov. Olejomaľby tvorí štetcom i špachtľou, pôsobivé sú aj jeho abstraktné kompozície, pastely, kombinované techniky a kresba rudkou. Postupne, ako sa rozvíja jeho výtvarný talent, sa zúčastňuje kolektívnych výstav piešťanského výtvarného združenia, vystavuje s trenčianskymi a moravskými výtvarníkmi, a tak sa svojou spontánnou výpoveďou dostáva do povedomia kultúrnej verejnosti (výstavy v Trenčianskych Tepliciach, Trenčíne, Uherskom Brode, Trnave, Piešťanoch a v Považskej Bystrici).
Rudolf Rypák je členom Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku. V roku 2019 získal hlavnú cenu súťaže Trnavská paleta v kategórii maľba u autorov nad 25 rokov za kolekciu olejomalieb. V roku 2022 prevzal po Alojzovi Majerníkovi funkciu predsedu Výtvarného klubu Piešťany.

Žije a tvorí v Piešťanoch.


Top