MUDr. Alter Herman (? - ?)

obrázok

Pôsobnosť
Piešťany, Bratislava

Typ autority
Vojenský lekár, šéflekár Vojenského kúpeľného ústavu v rokoch 1874 – 1876, autor monografie o piešťanských kúpeľoch.

Citácia
Záhlavie, charakteristika jeho diela o piešťanských kúpeľoch. (Piešťany: Balneologické múzeum, 2003, s. 24 - 27.)

Životopis
O jeho živote nemáme žiadne informácie. Zanechal nám však malú monografiu o lekárskej starostlivosti a pomeroch v piešťanskom zdravotníctve reprezentovanom kúpeľmi a Vojenským kúpeľným ústavom ,, Der Kurort Pystjan in Ungarn (Kúpele Piešťany v Uhorsku). Jeho monografia je venovaná lekárom i laikom. Má 145 strán a vyšla v Bratislave v roku 1875 v nemeckom jazyku. V prílohe obsahuje prehľadnú tabuľku s počtom 2425 kúpeľných pacientov poslaných na liečbu vojenskými orgánmi v 14 sezónach, a to v rokoch 1861 - 1874. V tabuľke sú pacienti rozdelení podľa diagnóz a podľa toho, či sa vyliečili, alebo sa ich stav zlepšil, alebo nezlepšil a je taktiež zaznamenané, koľkí zomreli. V úvodnej časti autor uvádza, že ako vojenský lekár bol prevelený z Bratislavy do Piešťan, aby prevzal funkciu šéflekára Vojenského kúpeľného ústavu, ktorú vykonával 3 roky (1874 - 1876). Patril teda medzi nástupcov dr. Scherera, čo sa prejavuje aj v celkovom nazeraní na liečebný postup, indikácie a kontraindikácie liečby, správanie sa chorého počas pobytu v kúpeľoch a celkovú životosprávu pri jednotlivých chorobách. Pri opise kúpeľných budov a zariadení upozorňuje na technické nedostatky pri zásobovaní termálnou vodou , ktoré sú v kontraste s pomerne dobre vybavenou novostavbou bazénových kúpeľov. Uvádza, že starý prameň minerálnej vody Crato už nestačil, a preto roku 1864 vykopali novú studňu hlbokú 6,5 m s výdatnosťou 480 vedier vody za hodinu. Nad novým prameňom postavili samostatnú drevenú budovu a vodu z neho čerpali primitívnym spôsobom pomocou pumpy, ktorú poháňal gepeľ ťahaný dvoma alebo viacerými koňmi. Vodu pumpovali do drevenej kade s obsahom 480 vedier umiestnenej asi vo výške 4 m a odtiaľ ju rozvádzali do vaňových a bazénových kúpeľov. V období pôsobenia H. Altera v Piešťanoch v 70. rokoch 19. storočia patrili k zdravotníckemu personálu Piešťan erdödyovský kúpeľný lekár dr. A. Wagner, k. k. okresný lekár Matheides, dr. Scherer, dr. Weinberger a lekárnik Orgon. Vojaci mali kúpele zdarma, kúpeľní hostia museli za procedúry platiť a pre nemajetných bol v roku 1869 na príkaz župného lekára dr. Jozefa Nagya z Nitry zriadený v Piešťanoch tzv. civilný špitál v prenajatom dome s 8 posteľami.

Odkazy


Top