LekáriZobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  MUDr. Leo Alexander sa narodil vo Zvolene, kde absolvoval aj gymnázium. Lekársku fakultu vyštudoval v Budapešti,...
  Narodil sa v roku 1830 vo Vrbovciach, okres Senica. Po pôsobení v Budapešti, Vrbovom a Zvolene sa v r. 1872 natrvalo...
  O jeho živote nemáme žiadne informácie. Zanechal nám však malú monografiu o lekárskej starostlivosti a pomeroch v...
  Prvý po mene známy lekár pôsobiaci v Piešťanoch. Dr. Biatzovský (v niektorej literatúre sa uvádza aj "Bijacovský") sa...
  MUDr. Jozef Brežný sa narodil 29. 12. 1893 v Tomášikove (Tallos), kde jeho otec pôsobil ako praktický lekár. Ešte ako...
  Lekár a cestovateľ, člen učenej londýnskej kráľovskej spoločnosti. Na svojej ceste po strednej Európe a na Balkáne...
  Eduard Cmunt sa narodil v roku 1878 ako syn lesníka v hájovni pri Mirovciach v Stredočeskom kraji. Gymnázium...
  Igor Čech sa narodil v r. 1940 v Bratislave. Je absolventom Lekárskej fakulty Komenského univerzity v Bratislave...
  Vynikajúci piešťanský lekár, uhorský kráľovský radca, člen súdnej sedrie. Pochádzal zo zemianskej katolíckej rodiny....
  Francúzsky lekár, člen Lekárskej akadémie so sídlom v Paríži, čestný doktor univerzity v Ženeve, predseda francúzskej...
  V roku 1941 sa stal primárom otorinolaryngologického oddelenia v ÚVN Ružomberok. Zúčastnil sa Slovenského národného...
  Maturoval roku 1930 v Trenčíne, lekárske štúdiá ukončil v Bratislave roku 1937. Pracoval v Trnave, Trenčianskych...
  Maturoval v Bratislave (1935), Lekársku fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 1941. Uskutočnil prvú...
  Po maturite v Košiciach študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1960 sa usadil v Piešťanoch,...
  Gymnázium navštevoval v rokoch 1906 - 1914 v Banskej Bystrici, v rokoch 1915 - 1918 nasadený v prvej svetovej vojne,...
  V rokoch 1942 – 1950 pretekal za Slovan Piešťany. Bol prvým piešťanským plavcom v histórii, ktorý prekonal svetový...
  Bol prvým českým lekárom trvalejšie pôsobiacim v Piešťanoch počas Rakúsko - Uhorskej monarchie (1905 - 1914) i po jej...
  V r. 1923 vyštudoval Lekársku fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1925 – 1929 pracoval ako asistent...
  Ďalšia zaujímavá a málo známa kniha o piešťanských kúpeľoch a pomeroch v tomto meste a jeho okolí vyšla roku 1838. Išlo...
  Do Piešťan prišiel v roku 1953 a stal sa jedným z prvých pracovníkov Výskumného ústavu reumatických chorôb (VÚRCH)....
  Vynikajúci piešťanský lekár, funkcionár poľovníckeho združenia, predseda ovocinárskeho spolku, filatelista a...
1 2 3  >>
Záznamy 121 z celkového počtu 43

Top