MaliariZobraziť len osobnosti začínajúce písmenkom:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Všetky
  Narodil sa 28. novembra v Turej Lúke. Po maturite na podnet prísneho otca študoval 7 semestrov práva v Prahe. Od...
  V sedemdesiatych rokoch a počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej undergroundovej umeleckej scény, od...
  Najprv študoval na Slovenskej vysokej škole technickej na oddelení kreslenia a maľovania v Bratislave. V rokoch 1945 –...
  Študoval na súkromnej maliarskej škole Elemíra Halásza - Hradila v Košiciach, na mníchovskej akadémii a v roku 1929...
  Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Želibský). Založil UFO galériu Ganku (1971) a spolu...
  Akademický maliar Ctibor Krčmár najskôr získal výtvarné vzdelanie v súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave. Po...
  Vyštudovala Strednú školu animovanej tvorby v Bratislave. V tomto odbore pokračovala aj na Katedre animovanej tvorby na...
Záznamy 17 z celkového počtu 7

Top