Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová

Čachtické panstvo a jeho obyvatelia prežili mnohé pohromy - tatársky vpád, husitské vojny, turecké rabovanie, lúpežných rytierov, Kurucov aj Labancov, prírodné katastrofy aj morové epidémie. Čachtický hrad sa spomína už krátko po vpáde Tatárov v listine kráľa Ladislava IV. z roku 1276. V priebehu stáročí panstvo a hrad menili majiteľov. Najznámejšou bola grófka Alžbeta Báthoryová-Nádasdyová, jedna z najbohatších žien Uhorska, preslávená svojou krutosťou a vraždami mladých dievčat. Súdny proces s ňou je opradený mnohými nejasnosťami. Známe sú výpovede 300 svedkov, stanovisko kráľa Mateja II. aj palatína Juraja Thurzu. Nie je však jasné, či nešlo len o sprisahanie palatína na získanie jej majetkov. Pravdou však je, že ju súd uznal vinnou a svoj život skončila uzavretá na Čachtickom hrade. Dodnes sa nevie, kde je pochovaná...

Dr. h. c. Prof. PhDr. Jaroslav Straka, autor knihy Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová, navštívi v stredu 25. septembra 2019 o 17.30 h Piešťanské informačné centrum, aby návštevníkom detailne priblížil túto zaujímavú tému. Autor rozoberá proces s Alžbetou Báthoryovou aj z hľadiska stredovekého práva a počas bádania sa mu podarilo v archíve objaviť kresbu Čachtického hradu z obdobia grófky Báthoryovej. Príďte a určite neoľutujete. Všetkých srdečne pozývame!

Top