Dobrovoľníci

Mesto Piešťany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov, ktorí majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda) a databázu občanov, ktorí túto pomoc potrebujú. Dobrovoľníci:  Ak máte viac ako 18 rokov a máte záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť, zaregistrujte sa, prosím. Prípadné informácie k registrácii vám poskytnú na tel. čísle 0948 987 950, alebo na e-mail: dobrovolnici@piestany.sk V súčasnosti sústreďujeme informácie a vytvárame databázy. Podrobnejšie informácie, systém organizovania pomoci práce a ochranné pomôcky pre dobrovoľníkov vám poskytneme, keď to bude aktuálne.

Top