Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid-19 v Piešťanoch

Na základe rozhodnutia vlády SR sa celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 uskutoční v dňoch 31.10 – 1.11.2020 a 7. - 8.11.2020.

Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Testovania sa nezúčastnia klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach. Na testovanie si treba vziať so sebou občiansky preukaz alebo preukaz zdravotnej poisťovne. 

Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe, v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.

Občania Piešťan môžu absolvovať testovanie na ľubovoľnom odbernom mieste (napr. aj v mieste svojho pracoviska mimo Piešťan, alebo na ktoromkoľvek odbernom mieste v rámci mesta). V zozname testovacích miest na území Piešťan sú miesta s odporúčanými ulicami.

Počas testovacích dní (31. 10. – 1.11.; 7. – 8.11.2020) bude parkovanie v celom meste zdarma.

Informácie pre dobrovoľníkov: kristina.oprencakova@piestany.sk;  tel.: 0948 987 950.

Informácie k testovaniu: https://www.somzodpovedny.sk/  alebo www.piestany.sk

TESTOVACIE MIESTA PIEŠŤANY s odporúčanými ulicami

č.

Testovacie miesta

Adresa

Odporúčané ulice

 

 1.  

 

Základná škola Mojmírova – Pavilón A

Mojmírova 98/30

Dopravná, Javorinská,  J. Jesenského,  Mudroňova,  Staničná, Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala

 

 1.  

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb – vstup a prízemie školy

Mojmírova 99/28

A. Hlinku

 

 1.  

 

Základná škola Holubyho - telocvičňa

Holubyho 1053/15

Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Považská, Sasinkova, Úzka, Lipová, Zavretý kút

 

 1.  

 

Cirkevná spojená škola - telocvičňa

Pod Párovcami 1392/127

Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta, Nový dvor

 

 1.  

 

Hotelová akadémia Ľ. Wintera – vstup od parkoviska, viacúčelová sála

Stromová 1329/34

Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami, Stromová, A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, E. Belluša, Mariánske námestie

 

 1.  

 

Futbalový štadión – športhotel, šatne

Kuzmányho ul. 1135/15

Letná, Valová, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská, Strečnianska, Súľovská, Vršatecká, Lietavská

 

 1.  

 

Gymnázium Pierra de Coubertina – nová budova prízemie

Nám. SNP 1493/9

Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova

 

 1.  

 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany - KSC Fontána, vestibul kina

Beethovenova 1794/8

Vážska, Vajanského, Beethovenova, Rázusová

 

 1.  

 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – exteriér, prírodné kino

Beethovenova 1794/8

Štefánikova, Tematínska, Trenčianska, občania bez domova

 

 1.  

 

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – Malá scéna Ivana Krasku

A. Dubčeka 2400/27

A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná, J. Kupeckého, Kúpeľná

 

 1.  

 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - Kongresové centrum

Kúpeľný ostrov 4445/13

 

Park – pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Nálepkova, Kúpeľný ostrov, Mateja Bela, E.F.Scherera

 

 1.  

 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - Kúpalisko Eva

Kúpeľný ostrov

Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. slobody, Nám. J. Murgaša, Winterova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Mateja Bela, E. F. Scherera

 

 1.  

 

Mestská knižnica mesta Piešťany - prízemie

Školská ul. 19

Kukorelliho, Ovocná, Teplická, Bratislavská, or. č. pár. 2 - 102 a or. č. nepár. 1 - 109 a 155 - 173, nepár. od 123, Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska, Nábr.  Kolomana Fodora, Rastislavova, Urbánkova, Záhradná, Sládkovičova, Školská

 

 1.  

 

Stredná odborná škola technická - vstup, prízemie školy

Nová 5245/9

Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č. pár. 2 - 68 a or. č. nepár. 1 – 115, Hurbanova, Partizánska, Gaštanová

 

 1.  

 

Základná škola E.F.Scherera - telocvične

E.F. Scherera 4874/40

E. F. Scherera, Mateja Bela

 

 1.  

 

Základná škola Brezová - telocvične

Brezová 2876/19

Bratislavská or. č. pár. od 104  a or. č. nepár.  111 - 153, 177, Brezová, 8. mája, Krajinská, E.F.Scherera

 

 1.  

 

Stredná odborná škola záhradnícka - vstup, prízemie školy

Brezová 2

Adama Trajana

 

 1.  

 

Bývalé Vodohospodárske učilište - telocvičňa

Komenského 4533/12

Komenského, Robotnícka, Skalná, Javorová

 

 1.  

 

Zimný štadión – Easton aréna

Hlboká ul. 7048/92

Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska, Mateja Bela

 

 1.  

 

Služby mesta Piešťany, p. o. - exteriér, skleníkové hospodárstvo – Záhrada Kanada

Vrbovská

Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č. pár. od 70   a or. č.  nepár. od 115

 

 1.  

 

RDD Kocurice - vstup, miestnosti na prízemí

Ul. Družby 4183/26

Dudvážska, Družby

 Zdroj: MÚ Piešťany

Top